Martin na cestě do křesla hejtmana, SOS do ... Боярышник и бергамот

Autor: Ing. Pavel Rytíř <info(at)pavelrytir.cz>, Téma: Pavel Rytíř napsal, Vydáno dne: 13. 10. 2012

Pár poznámek k výsledkům krajských a senátních voleb pohledem ex_předsedy SOS.
Postupně aktualizováno.


     Před dvěma roky jsem opustil Stranu pro otevřenou společnost (členem 1998-2010, předsedou duben 2006 - leden 2010), protože podle (nejen) mého názoru se odchýlila od cílů, kvůli kterým byla založena. Cítím se tedy oprávněn okomentovat výsledky SOS a také bývalých členů SOS, věnujících se nyní politice v jiných stranách a uskupeních. бергамот это
боярышник настойка
     Výkladní skříní SOS dříve byly výsledky v Liberci resp. Libereckém kraji. Co se "podařilo" SOS pod vedením S. Kolomazníka a L. Halamové? V komunálních volbách 2010 byla SOS poprvé své historii bez účasti v zastupitelstvu Liberce. A v těchto krajských volbách poprvé nemá SOS žádného krajského zastupitele v Libereckém kraji. V žádném jiném kraji SOS ani nekandidovala, několik členů SOS pomohli ke stejně špatnému výsledku i Suverenitě Jany Bobošíkové v kraji Olomouckém. S oblibou píši, že kritériem úspěšnosti politiky je volební výsledek. Vysvědčení je tedy krutě jednoznačné.

     Pohled na výsledky krajských voleb je tedy vhodné zahájit právě v Libereckém kraji. Vítězem jsou Starostové pro Liberecký kraj (22,21%, 13 mandátů) s lídrem Martinem Půtou (v krajských volbách 2004 kandidát za SOS, také ex_člen SOS) a dvojkou Markem Pieterem (také 2004 kandidát za SOS, dvakrát starosta s "razítkem" SOS), zvoleni byli i Jaromír Dvořák (v letech 2004 - 2008 zvolen za SOS, bývalý krajský předseda SOS) a Tomáš Vlček (dříve místostarosta České Lípy za SOS, ex_člen SOS). Naproti tomu SOS 2,42%. Obdobné výsledky dříve dosahovala SOS v krajích víceméně bez členské základny, byly předmětem kritiky až opovržení zmíněné dvojice. Zatímco Martin (člen virtuální sos-OF) bude jednat o funkci hejtmana, SOS může přemýšlet o tom, "kde soudruzi z NDR udělali chybu?" resp. "kde je těch očekávaných sedm mandátů?".

     Ostatní kraje zatím ve zkratce. V Olomouckém kraji Koalice pro Ol. kraj se starosty (KDU-ČSL, SZ, také Pavel Nováček - 11%, 8 mandátů). Plzeňský kraj Sdružení pro náš kraj 2,86% (František Nerad, Josef Hájek, Vlastimil Vrátník a další ex_SOS kandidáti) resp. SZ 2,09 (Petr Hlávka). Pardubický kraj SZ 1,66% (Michal Vajrauch).

     A co Královéhradecký kraj. Pomáhám s fungováním Hradeckého demokratického klubu, HDK se zúčastnil krajských voleb v Koalici pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - HDK - VPM 12,21%, 7 mandátů.

     Karlovarská ALTERNATIVA (s některými ze sos-OF spolupracovala v komunálních volbách) obhájila své čtyři mandáty. SZ získala v Moravskoslezském kraji 2,79% (přestože jednička Pavla Brady ve "své" Opavě získala nejvíce preferenčních hlasů ze všech stran); v Jihočeském kraji SZ 1,67% (Sváťa Mlčoch)

    V senátních volbách potěšil postup Elišky Wagnerové a Libora Michálka do druhého kola z prvního místa. Naopak pěkný výsledek Ivana Gabala a Petra Štěpánka v Praze znamenal pouze třetí místo. Soně Paukrtové, tentokrát za TOP 09 stačilo 11,73% pouze na čtvrté místo.

Volby celkově dopadly dobře pro komunisty (bohužel), také pro lidovce (to se mi líbí); poražena byla ODS, topka a veverky. A také většina průzkumníků veřejného mínění. Внешний вид Боярышники — листопадные, редко полувечнозелёные деревья высотой 3—5 м, иногда до 10—12 м, нередко многоствольные или растущие кустообразно. Крона плотная, округлая, шаровидная или яйцевидная, нередко асимметричная. Кора ствола коричневая или серая, неравномерно ребристая или трещиноватая, у отдельных, видов отслаивающаяся некрупными пластинками. Ветки крепкие, прямые или несколько зигзагообразные, реже плакучие; молодые побеги пурпурно-красные, голые или густо опушённые, до войлочных. Сердцевина побегов округлая, по краям зазубренная, белая до светло-зелёной. У большинства видов имеются многочисленные колючки, которые являются видоизменёнными укороченными побегами и развиваются из пазушных почек в нижней части побегов одновременно с листьями и на год раньше, чем соответствующие почки в верхней части побегов. Колючки обычно безлистные, длиной 0,5—1 см до 6—7 и даже 10 см, реже олиственные. У европейских и азиатских видов колючки мелкие или вовсе отсутствуют. Побеги очень редко заканчиваются колючкой. Почки располагаются сбоку от колючки, у её основания, реже почки сидят по обеим сторонам колючки. Сверху вниз: Цветок (Боярышник однопестичный). Зелёные плоды (Боярышник азароль). Зрелые плоды (Боярышник мягковатый). Семена (Боярышник точечный). Листья Почки яйцевидно-округлые, конические или продолговатые, заострённые или, чаще, притуплённые, длиной 2—10 мм; чешуйки в числе 4—6, расположенные спирально, светло- или тёмно-бурые, с карминным оттенком, но краям нередко с более светлой каймой, чаще голые, блестящие, реже ресничатые по краю или волосистые. Листовой рубец узкий, с тремя следами, которые иногда заметны только после среза с рубца пробковой ткани. Листья расположены спирально, нередко скучены на концах коротких побегов, яйцевидные или обратнояйцевидные, реже округлые, ромбические или эллиптические, с цельной, перисто-надрезанной, лопастной или рассечённой пластинкой, глубоко и крупно зубчатые или пильчатые, реже цельнокрайние, длиной 1—12 см, голые или густо опушённые, снизу до войлочных, черешковые, реже почти сидячие. На длинных побегах крупнее и более глубоко лопастные, чем на коротких, в то же время нижние листья коротких побегов обычно мельче верхних и слабо изрезаны. Прилистники у многих видов рано опадают. Осенью листья некоторых боярышников ярко окрашиваются в золотистый, оранжевый и пурпуровый цвета, у многих видов они долго сохраняются, не изменяя окраски, и опадают зелёными или буреют. Бергамот — вечнозелёное дерево, высотой от 2 до 10 м. Ветви с длинными, тонкими, острыми колючками длиной до 10 см. Листья с характерным ароматом очерёдные, черешковые (черешки с небольшими крыльями линейной формы), кожистые, яйцевидно-продолговатые или эллиптические, заострённые, сверху зелёные, блестящие, снизу — более светлые, слегка зубчатые, волнистые. Цветки крупные, очень душистые, одиночные или собранные в немногоцветковые пазушные пучки, обоеполые, белые или пурпурные, с сильным приятным запахом. Цветёт в марте — апреле. Плод — шаро- или грушевидной формы, изменчивые по величине, с пупком и остающимся на нём булавовидным столбиком длиной в 1 см и больше, золотисто-жёлтые, с гладкой толстой трёхслойной оболочкой, богатой эфирным маслом. Мякоть состоит как бы из ряда легко расщепляемых сегментов, внутри которых расположены немногочисленные семена. Имеет приятный кисловатый вкус. Плоды созревают в ноябре — декабре. Дерево рано и обильно плодоносит, но слабо морозостойкое[6]. Распространение и экология Производство главным образом ограничено Ионическим побережьем провинции Калабрия в Италии, до такой степени, что это — символ всей области. Бергамот выращивается на средиземноморском побережье, где состав почвы и температура наиболее благоприятны (Испания, Греция и Франция)[6], а также на плантациях в Аргентине, Бразилии и штате Джорджия (США). В Таиланде часто продается очень похожий каффир-лайм (папеда ежеиглистая).[источник не указан 314 дней] Культура получила развитие с начала XVIII века, когда эфирное бергамотное масло нашло применение в парфюмерии, а затем в микроскопической технике[6]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82