Má vůbec smysl kandidovat v demokratických volbách?

Autor: Ing. František Nerad <frantisek.nerad(at)worldonline.cz>, Téma: František Nerad napsal, Vydáno dne: 26. 07. 2012

Úvaha o volbách, zvolených zastupitelích a odpovědnosti.
Psáno pro Strašický pytlík.


     Poslouchám v televizi a v rádiu, čtu na webech a na blozích, zaslechnu na ulici a v hospodě, co všechno je v tomto státě špatně a slyším a vidím stovky a tisíce naštvaných anonymů, jak to všechno stojí za h..... a jak je třeba se všemi co vládnou zatočit. V minulém Pytlíku jsem tady položil otázku, zda je v tomto státě všechno na houby, jak mnozí vykřikují. крапива
смородина
     No upřímně řečeno, i já občas nadávám, ale současně si představuji, co je třeba udělat a co je možné udělat. Když neznám řešení, raději mlčím. Někteří už láteření převedli na bezobsažné a bezduché tlachání, jako na našem obecním webu v Souboru pro naštvané, jako například:

Kouření škodí zdraví 03.05.12 08:56:31 ID:53272
!
Voda 03.05.12 08:53:15 ID:53271
Vodu
Hmmm, 03.05.12 07:50:23 ID:53270
oduševnělá debata. Co to hulíte?
ani vodu? 03.05.12 06:36:05 ID:53269
ani sodu?
ani bobule 03.05.12 05:50:15 ID:53268
) ?
baltať 02.05.12 23:10:57 ID:53267
Tak raději nebudeme, mno
Češi jsou obézní! 02.05.12 21:27:47 ID:53266
Česká republika patří mezi státy EU k zemím s největším podílem obézních lidí v populaci.
http://zpravy.idnes.cz/nadvahu-ci-obe zitu-ma-55-procent-cechu-silnejsi-jsou-na-venkove- p6k-/domaci.aspx?c=A110125_101134_krimi_cem
Budeme 02.05.12 20:24:50 ID:53265
)
baltať 02.05.12 18:38:54 ID:53264
Ptejme se: budeme vůbec jíst, budeme vůbec pít?
Bať, bať, 02.05.12 16:56:40 ID:53263
neptejte se pořád: co budeme jíst, co budeme pít.... ?


Na jednu stranu – použiji–li výrok mého oblíbence Juliana Tuwima – „Blahoslavený ten, kdo nemá co povědět a neobléká tento fakt do slov.“ Na druhou stranu visí ve vzduchu otázka: Nezbláznili jsme se?
     Na Václavském náměstí V Praze se na prvního máje mydlí lidé a neví proč, v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka vlaje prapor s Leninem a důchodci tam vzpomínají s nostalgií na dobu, kdy museli poslouchat, nesměli nikam a drželi hubu. Pravda, nikdo nekradl, protože jednak nebylo co ukrást a jednak všechno patřilo všem, takže se vlastně ani nekradlo, jen užíval náš společný majetek. Dnes, to je trochu jiné. Už se může říkat, že politici jsou parchanti, ale neříká se to všude. Jen někde. V naší obci je na celém jejím majetku už 4 měsíce exekuční plomba na radnici, školu, školku a z obce to nikoho nezajímá, nikdo to nevysvětluje. Na jednání zastupitelstva položíte návrh na objasnění této věci a výsledek v zápise z jednání je:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu Vysvětlení důvodu uvalení exekuční plomby na majetek obce jako bod č. 6 a ostatní body přečíslovat.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 8 Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato


     A vesele se nadává dál. Ano, je demokracie a nikdo není nucen a dnes už ani mučen, aby přiznal chybu, jako to bylo v padesátých létech, kdy se lidé přiznávali i k tomu, co vůbec neudělali. Ano, za socialismu by se to nestalo, protože nebyly exekuce a Národní výbory byly jen prodlouženou rukou KSČ a ta byla prostě neomylná. Dnes je tady doba, kdy si lidé mohou vybrat, kdo bude tuhle společnost na všech úrovních řídit z velmi široké nabídky všech možných politických stran, směrů, lidí. No a vybírají, bohužel stále stejné lidi a strany. Logicky se nic nemění, protože přeci „Kapři si rybník nevypustí!“ Takže je nasnadě otázka: Má smysl volit? S tím logicky souvisí dnes otázka, kterou jsem položil v titulu mojí úvahy: Má smysl kandidovat?

     Myslím si, že to smysl má. Protože kdyby tady existoval jen jeden pohled na problém, jako je třeba exekuční zablokování majetku obce, tak by se prostě nikdo nezeptal. Nenašlo by se ani těch 7 lidí, kteří pro to zvedli ruku. Nikdy by se to nevyřešilo. Takto alespoň existuje naděje, že se jednou, až se ten průšvih zvětší, najde se z těch zbývajících osmi jeden, kterému dojde, že se podílí svým hlasováním na nějaké lumpárně a zvedne ruku také. Pak už bude muset někdo odpovědný pořádně vysvětlovat, co se to vlastně děje a třeba, to v tom lepším případě, ho už nikdo nezvolí na místo, kde prostě nemá co dělat. Má smysl kandidovat, zejména pro mladé lidi, kteří si mohou připravit pro sebe budoucnost, jaká jim bude vyhovovat. Nebudou muset poníženě čekat, co pro ně my staří vymyslíme. Jen si budou muset uvědomit, že jednou budou také staří a jejich děti se k nim budou chovat tak, jako se oni chovali ke starým před nějakou dobou. Má smysl kandidovat a jít volit, protože ten, kdo to neudělá, by pak neměl vůbec vylézat na světlo a mávat Leninem v době, která dokázala, že se Lenin v mnoha ohledech mýlil a našlo se dost lidí, kteří pod jeho jménem páchali svinstvo.

     Na podzim nás čekají volby do Krajů. Měli bychom se už nyní ptát, kdo kandiduje, proč kandiduje a jak se k nám bude chovat, jak nám bude odpovídat na otázky a vysvětlovat své činy. Když si vzpomenu na dobu před 4 léty, kdy byl národním hrdinou jeden starosta z našeho okresu a nebylo dne, kdy by nebyl v novinách a v televizi, díky čemuž byl zvolen do Krajského zastupitelstva. Tam jeho záře velmi rychle zanikla a v novinách už nevysvětluje lidem, pro co a proč hlasuje. Prostě mlčí, nepíše do novin a v televizi ho není vidět. Stal se z něho politik, na které lidi nadávají. Stal se z něho člen“ „trotlbataliónu bez rozdílu partajního vyznání napříč politickým spektrem“, abych navázal na svůj článek z minulého Pytlíku. Ale třeba se to jednou změní.

Ing. František Nerad, sos-OF

Redakční poznámka: zatím bez obrázků.