Bytová politika v době krize

Autor: Ing. František Nerad <frantisek.nerad(at)worldonline.cz>, Téma: František Nerad napsal, Vydáno dne: 24. 02. 2012

O nájemním i vlastnickém bydlení, nejen ve Strašicích.
Psáno pro Strašický pytlík.


     Od roku 1981 se různou mírou zabývám bytovou politikou. Hned po vysoké škole jsem se zabýval projektováním a tím nepřímo bydlením také. Mnozí si o mě myslí, že se tím chlubím jen proto, abych byl zajímavý. Již před listopadem 1989, když jsem nahlédl do bytové kuchyně ve Strašicích a divil se některým věcem, které jsem tehdy zažíval. No a po listopadu 1989 jsem, bohužel, dodnes z údivu nevyšel. Jak na celostátní úrovni, tak ve Strašicích. Absurdní užívání komunistického Občanského zákoníku do dnešních dnů je problém, který v současné době, když zažíváme nesnadnou finanční krizi, ten problém ještě znásobuje. Když se k tomu přidá lidová tvořivost v obcích a městech, je ten problém opravdu velký. Pak se stávkuje, nadává na některé skupiny obyvatel, svrhávají vlády a obecní Rady, zkrátka většina lidí protestuje a vlastně ani neví proč. Ve světě prostě tahle „bytová cochcárna“ nefunguje a bydlení je tam řízeno zákony a zvyky, které většina Čechů nechce pochopit. Prodat byty chudým, neplatit nájemné, nestarat se o své vlastnictví, neumět se domluvit v jednom domě, tolerovat neuvěřitelná rozhodování tzv. „bytových komisí“, které protěžují známé a kamarády do bytů, které by měly sloužit spíše sociálnímu bydlení, tohle všechno je v bydlení stále ještě důsledek socialistického přístupu k bydlení. Lidé si prostě myslí, že bydlení v bytovce a byt v bytovce je něco levného. Lidé si většinou myslí, že „privatizace bytů“ znamená levné rozprodání bytů nájemníkům, kteří do nich pak nebudou investovat a buď je draze prodají, nebo budou draho a na černo pronajímat.
душица
черника      V Německu, Rakousku, Norsku, Holandsku, Velké Británii to takhle, jak si většina Čechů představuje, prostě není. Ne vše je vina obyčejných lidí. Populistické vlády, nechuť schválit dobré neohybatelné zákony, tradiční český protekcionalismus a „pomáhání kamarádům“, to jsou problémy, které v době, kdy přijde krize, se o hodně zvětšují. Bydlení v některých městech, zejména v uhelných či průmyslových oblastech je průšvih. Za socialismu zde potřebovali hodně levných pracovních sil (tehdy se jim říkalo dělnická třída), tak se tam namastila spousta levných paneláků, do kterých se lidé nastěhovali skoro zadarmo. Regulované nájemné a regulované ceny služeb v tehdejší úrovni byla kravina, která naučila lidi nevážit si svého bydlení, protože bylo za pár korun. Bohužel po listopadu 1989 se většina vlád snažila lidem vnutit myšlenku, že „trh s byty“ je totéž, jako socialistické hospodaření s byty a bude to pořád levné a běžně dostupné. Není to pravda a ti politici, kteří tehdy říkali, že se to musí pořádně udělat, byli vypískáni a vyvedeni z politické scény. Zůstali slibovači a vyčůránci. Pak přišla v roce 2007 první krize a dnes druhá a nájemníci i majitelé bytů zůstali pod vlivem těch slibovačů a vyčůraných, kteří je jen ždímou, obelhávají a oblbují.

     Na Západě je několik principů, které jsou v zákonech a i v lidském konání zakódovány a tím tam nevzniká tolik vzteku, beznaděje a nenávisti. Jsou tam bezdomovci, ale zdaleka ne tolik proto, že s někým vydrbal manžel při rozvodu, že se tam firmy chovají nezodpovědně, že nikdo nectí princip jistoty atd. Dělat každý měsíc pořadník na byty s jiným pořadím je prostě kravina a základ nekontrolovatelné manipulace s byty. Platit všude stejné nájemné bez ohledu na kvalitu a lokalitu, ve které se byt nalézá je svinstvo. Založit si právnickou osobu, jen abych levně získal byt a pak se o ni 5 let vůbec nestarat je trestuhodná nedbalost. Zneužívat sociální dávky na bydlení v Rakousku a Německu nikoho ani nenapadne, tady ten, který to nedělá, je považován za slabocha. Soustředit desítky sociálně slabých občanů do jednoho domu v městě, kde je 20% nezaměstnanosti v Rakousku považují za blbost, v Česku za podnikání!!! Vytvořit, zaplatit a schválit ve městě, kraji či státě nějakou koncepci a pak ji neplnit, je v Norsku ukázka politické negramotnosti a diletantství, v Česku je to normální. Po každých volbách novou koncepci bydlení, energetiky, sociální podpory může dělat jen člověk, který ničemu nerozumí, ale má legitimaci nebo funkci, která mu to umožňuje. Za roční rozpočet tohoto typu, by každý pracovník či firma v Německu na hodinu skončili, v Česku je to normální stav a nikdo se nad tím nepozastavuje.

Rozpočet bytové správy Strašice pro rok 2012
položka příjmy výdaje
Předpis nájmu-byty 10500  
Odvod z HV   621
jedná se o odvod za investice v roce 2010
Investice SFRB   0
Opravy a udržování   2667
Splátky úvěru- rev. sídliště   4080
Splátka úvěru   1607
Půjčka SFRB    
Splátky úvěru    
Odměna správy   875
Ostatní náklady   550
Celkem 10500 10400

     Je asi pravda, že socialismus krize neznal. Socialismus buď je (pokud na něj jsou peníze ze znárodnění), nebo není (když se vyčerpají). V kapitalismu se vyskytují krize, které se musejí překonat, ale kapitalismus pak pokračuje dál. Na bydlení se to projevuje velmi markantně. Když krize není, staví se nové byty, hnízda podnikatelského baroka obklopují města, rostou ceny nemovitostí, lidé neví roupama co dělat, ale současně se utrácí za výzkum na to, jak zlevnit bydlení. V době krize byty a domy ztratí cenu, lidé přestávají platit nájmy a energie, sociálně slabí jsou zahnáni do bídy a v místech, kde jich je příliš moc, roste kriminalita a vztek, výzkum se zastaví.

     Mám několik informací o tom, jak to bude. V žádném případě to nebude sranda a pozorný posluchač určitě zachytil slova amerického prezidenta při projevu o stavu Unie, když řekl, že začnou stavět úsporné domy a ty neúsporné začnou zateplovat. My se musíme začít chovat stejně a k tomu navíc poskytovat sociálně slabým základní jistoty, bohatým umožnit investice do bydlení, tvrdě stíhat podvodníky a špatné politiky, vymýšlet a schvalovat racionální a dlouhodobé koncepce. Slyšel jsem v Rakousku, že základní bytovou koncepci státu schválili někdy v roce 1946 a trvá dodnes. Pravda, nezažili socialismus. Nicméně my máme kapitalismus už 22 let a koncepce za tu dobu minimálně 4, žádnou nedotaženou do konce. Lidé by neměli poslouchat ty, kteří se jen ohánějí stranickými legitimacemi, ale ty, za kterými jsou nějaké výsledky. Už i rozmařilí Američané například pochopili, že plýtvání energií je blbost. Já slyšel nedávno neuvěřitelnou věc: Není třeba šetřit energií, nezateplujte, ale kupte si výkonnější kotel!!! Stejná blbost, jako když jsem v roce 1976 četl heslo: Nafta – palivo budoucnosti! Jsem zvědav, kdy problémy světa pochopí lidé u nás.

František Nerad, sos-OF